Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 2018-09-11

Diễn đàn Kinh tế Thế giới mời tất cả các công ty khởi nghiệp tại ASEAN đăng ký tham gia Chương trình hội nghị thượng đỉnh tổ chức trong thời gian tới tại Việt Nam. Chương trình diễn ra vào ngày 11/9 đến 13/9/2018. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hội nghị ASEAN với sự tham dự của 850 nhà lãnh đạo từ các quốc gia ASEAN, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, hơn 70 Bộ trưởng Chính phủ, 550 CEO và Chủ tịch.
the world economic forum
 
Ban tổ chức hân hạnh mời những người khởi nghiệp sáng tạo từ khắp ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh để định hướng chương trình nghị sự khu vực về đổi mới sáng tạo, tinh thần doanh nhân và các biến đổi của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Để đáp ứng đủ điều kiện tuyển chọn, đó là các công ty khởi nghiệp phải dưới 10 năm thành lập, đã nhận được ít nhất một vòng tài trợ, tạo doanh thu và giải quyết các vấn đề hoặc cung cấp dịch vụ theo những cách sáng tạo. Tất cả các câu hỏi trong form đăng ký đều bắt buộc trả lời.
Ban giám khảo từ các vườn ươm tăng tốc khởi nghiệp khu vực, vốn đầu tư mạo hiểm và các quỹ cổ phần tư nhân, các nhà kinh tế và chuyên gia công nghệ sẽ chọn ra những startups tham dự vào diễn đàn. 
Thời hạn kết thúc nộp đơn đăng ký là ngày 19 tháng 7 và các ứng viên đăng ký thành công sẽ được liên lạc và hướng dẫn chi tiết vào cuối tháng 7.
 
English:
The World Economic Forum invites all ASEAN start-ups to apply to join the Programme at our forthcoming summit in Viet Nam on 11-13 September. The World Economic Forum on ASEAN meeting will bring together 850 leaders from South-east Asia, including heads of state, more than 70 government ministers and 550 CEOs and chairmen. For the first time, we are also inviting the most innovative start-ups from across ASEAN to join the summit to shape the regional agenda around innovation, entrepreneurship and the transformations of the Fourth Industrial Revolution.
To be eligible for selection, companies should be less than 10 years old, have received at least one round of funding, be generating revenue, and be tackling problems or delivering services in highly innovative ways. All questions are mandatory.
A panel of judges from regional start-up accelerators, venture capital and private equity funds, economists and technology experts will choose which start-ups take part. The closing date for the application is July 19 and successful applicants will be contacted with further instructions by end July.