Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 2020-08-29

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) và Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP.HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo".

- Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 8 năm 2020 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật và trực tuyến qua Zoom meetings hoặc Google meetings
Đăng ký tham dự: https://bit.ly/2CWqLmA

Vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 26/08/2020.

 

hoi thao kinh te luat khoi nghiep

Thông tin hội thảo khoa học: "Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo"

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thư ký hội thảo:

- Ông Nguyễn Thái Thành, Điện thoại: 0762 399 979

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.