Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

br

ITP khánh thành Khu Khởi nghiệp và Khai giảng iStartX Khóa 2. Mục đích giới thiệu Khu Khởi nghiệp, nơi phục vụ cho sinh viên, các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp và các dự án khởi nghiệp từ cộng đồng. Đồng thời trong lễ khánh thành sẽ khai giảng chương trình iStartX khóa 2 sau khi đã tuyển chọn được 4 nhóm. 

Chương trình có các khách mời và các Startup thành công cùng tham gia và chia sẻ kinh nghiệm. Tham dự chương trình miễn phí, có Teabreak trao đổi và kết nối.

Thời gian; Từ 8:00AM đến 10:30AM, Ngày 24 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Khu CNPM ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Thông tin tại Website http://itp-group.vn/vi/

++++

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A: Đón khách (8:00-8:30)

B: PHẦN I. KHAI GIẢNG iSTARTX - KHÓA 2 (8:30-9:30)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình

2. Phát biểu của lãnh đạo và đại diện Startup ITP

3. Ký kết hợp tác giữa ITP và NATEC

C: PHẦN II. KHÁNH THÀNH KHU KHỞI NGHIỆP (9:30-10:30)

1. Tham quan Khu khởi Nghiệp

2. Cắt băng Khánh thành

TEABREAK