Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Nhận lời đề nghị của Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) tại buổi lunch meeting ngày 24 tháng 6 năm 2014, Ông Lê Hồng Minh, CEO của VNG đồng ý làm cố vấn cao cấp cho Giám đốc ITP trong dự án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP. Ông Lê Hồng Minh cam kết có những tư vấn về ý tưởng và các hỗ trợ vật lực cụ thể khác để thực hiện dự án này.

Giám đốc ITP, Ông Nguyễn Anh Thi và Ông Lê Hồng Minh sẽ có những buổi lunch meeting định kỳ mỗi quý để trao đổi trực tiếp về các vấn đề liên quan đến dự án.

 vng

Ông Lê Hồng Minh - CEO của VNG