Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

[THÔNG TIN BẢNG SINH VIÊN]

Thí sinh CiC 2021 bảng sinh viên sẽ nộp bài thi vòng 2 trước 23h59', thứ 5 ngày 24/06/2021.

Chỉ còn một ngày để gửi dự án cho BTC CiC 2021!

Chỉ một ngày để nắm lấy cơ hội chinh phục chiến thắng!

Chỉ một ngày để bạn và đồng đội bạn có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của mình!

Vui lòng nhanh chóng hoàn thiện BMC và gửi bài cho BTC CiC 2021

 

1 day nop bai vong 2 cic 2021

Chỉ còn một ngày để gửi dự án cho BTC CiC 2021

 

BTC nhắc lại một số lưu ý cần thiết:

+ Hạn chót gửi lại dự án cho BTC: 23h59’, 24/06/2021

+ Nộp bài thi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Nộp bài theo mẫu mà BTC cung cấp. Các dự án nộp khác với mẫu sẽ được tính là không hợp lệ

+ Sau khi nộp bài, ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra các đội xuất sắc bước tiếp vào vòng 3.