Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Buổi training thứ 3 nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình ITP Startup Fresher Tour 3 với nội dung "Git và Gitflow" được diễn ra vào ngày 19/06/2020 tại phòng 112A Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP).

Chương trình ITP Startup Fresher Tour mùa 3 do Magik Coworking Space phối hợp với các công ty tổ chức nhằm đào tạo những nhà phát triển sản phẩm phần mềm tương lai.

Ứng viên tham dự chương trình được tập huấn miễn phí bởi các doanh nhân công nghệ giàu kinh nghiệm trong cộng đồng khởi nghiệp ITP.

 

itp startup fresher tour

 Buổi training thứ 3 nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình ITP Startup Fresher Tour 3