Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và đại diện Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Mục tiêu chung của hai bên là cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hợp động chung về nghiên cứu khoa học, kết nối chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Tập trung vào các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh, xây dựng mô hình mẫu Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp, du lịch của địa phương. Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

**Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.