Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh Nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác song phương. Mục tiêu chung của thỏa thuận là hai bên cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung để thúc đẩy và hỗ trợ quá trình "chuyển đổi số" (digital transformation) cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có nhu cầu. Trong đó, các hoạt động chính tập trung vào (i) quảng bá các ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực kinh doanh và sản xuấ, (ii) kết nối các kết quả nghiên cứu từ cơ sở hàn lâm đến thị trường.

**Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh Nghiệp là Cơ quan quản trị và tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.

Trung tâm còn thực hiện các công tác xúc tiến thương mại và hỗ trợ Doanh Nghiệp.