Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

NATEC- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cục được thành lập ngày 8/6/2011 theo quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục có tên giao dịch tiếng Anh là: National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (Viết tắt là NATEC).

Ngày 24/11/2015 ITP và NATEC- đơn vị đầu mối của Bộ KHCN đã kí kết hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu hợp tác nhằm phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mỗi bên, cùng nhau phát triển các chương trình, hoạt động và sự kiện mà hai bên cùng quan tâm nhằm hướng đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) tại Việt Nam.

1Giám đốc ITP, Nguyễn Anh Thi (trái) cùng cục trưởng cục NATEC, Phạm Hồng Quất ký kết hợp tác vào tháng 11 năm 2015

Website: www.techfest.vn/natec