Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

UNICEF là tổ chức đi đầu trên thế giới bảo vệ quyền trẻ em. Kể từ những ngày đầu tiên UNICEF có mặt tại Việt Nam cho tới nay, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Việt Nam đã chuyển hướng từ hoạt động ứng phó khẩn cấp và tái thiết sang đáp ứng các nhu cầu cơ bản về y tế và giáo dục.

Hiện nay chương trình hợp tác của UNICEF tập trung vào cải thiện các dịch vụ xã hội và hỗ trợ xây dựng chính sách phù hợp và khung pháp lý hiệu quả để đảm bảo mỗi em trong 30 triệu trẻ em Việt Nam, gái cũng như trai có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Xuyên suốt toàn bộ chương trình hợp tác của mình, UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, cải cách luật pháp và cải thiện các dịch vụ xã hội. Chiến lược quan trọng mà UNICEF áp dụng trong việc giúp đỡ trẻ em Việt Nam bao gồm nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng luật pháp liên quan đến trẻ em, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và nâng cao chất lượng số liệu cũng như cách sử dụng số liệu.