Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Teese phát triển một search engine kết hợp với mô hình sharing về kiến thức, cho phép người dùng (user) tìm kiếm một cụm từ (keyword) và được trả về kết quả là danh sách các chuyên gia (expert) có kiến thức tốt về lĩnh vực mà cụm từ (keyword) đề cập tới, để tạo ra sự kết nối tức thì (real-time) giữa người cần tìm kiếm kiến thức (user) với chuyên gia (expert) thông qua tin nhắn (message) hoặc cuộc gọi (call). Người tiếp nhận kiến thức (user) sẽ phải trả một khoản phí cho chuyên gia (expert) tính theo thời gian kết nối.