Ngay sau khi TP.HCM có chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo cách đây gần 2 năm, ĐH Quốc gia TP.HCM đã giao cho Khu công nghệ phần mềm (ITP) thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM làm đầu mối công việc và hình thành một nhóm nghiên cứu về đô thị sáng tạo phía Đông.

TS Trương Minh Huy Vũ - giám đốc ITP - nhận định: "Việc điều chỉnh này phù hợp với chủ trương, ý tưởng quy hoạch, phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, tạo thuận lợi để kêu gọi đầu tư các dự án. Sau điều chỉnh, khu vực này có chức năng kết nối, hỗ trợ cho 2 khu vực trung tâm của khu đô thị sáng tạo tương tác cao, có thể hình thành một trung tâm đổi mới và hỗ trợ khởi nghiệp".

ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại VN.

Đơn vị này được Chính phủ, ĐH Quốc gia TP.HCM ủy thác thực hiện nhiệm vụ: xây dựng môi trường công nghiệp trong lòng đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển thành một trung tâm phát triển công nghệ mạnh…

"Gắn kết và phục vụ cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi mà ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng. ĐH Quốc gia TP.HCM luôn là trung tâm thử nghiệm các mô hình phát triển, cải cách giáo dục, công nghệ mới, sẵn sàng là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đầy tính tương tác cao của TP.HCM.

Chức năng hỗ trợ khởi nghiệp của ITP khác biệt với đơn vị khác là "vườn ươm khởi nghiệp" nằm trong môi trường đại học. Đây không phải là "ốc đảo" chơi vơi mà dựa trên nền tảng con người, nghiên cứu khoa học, sản phẩm ứng dụng của đại học.

Lợi thế của ITP là có nguồn nhân lực dồi dào, đã có nhiều công ty khởi nghiệp triệu đô của giảng viên các trường đại học, cựu sinh viên và cả sinh viên" - ông Vũ chia sẻ.

ttd5984 16000907930121652601320

Nhân viên, kỹ sư làm việc ở một công ty trong Khu công nghệ cao TP.HCM đi làm bằng xe buýt. Chỗ cư trú ở gần nơi làm việc cho họ là một tiêu chuẩn của khu đô thị sáng tạo - Ảnh: T.T.D.

Xem thêm tại: https://tuoitre.vn/co-gi-o-khu-do-thi-sang-tao-phia-dong-tp…