Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2015, tại Thành phố Nha trang, Khu Công nghệ Phần mềm Đại học quốc gia TP.HCM (ITP) đã ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Thông tin Liên lạc (Trường đào tạo Sỹ quan Thông tin trong hệ thống đào tạo của Bộ Quốc phòng). Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các mảng:

1. Hợp tác triển khai các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực CNTT gắn với nhu cầu doanh nghiệp;

2. Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý Khu Công nghệ Thông tin tập trung;

3. Hợp tác triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ quốc phòng an ninh.

Vừa qua, hai bên đã hợp tác triển khai các lớp đào tạo về an ninh thông tin cho cán bộ của Trường, Viettel và cán bộ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng tại Nha trang.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kí kết:

IMG 0002

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuyến, Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Liên lạc phát biểu tại buổi lễ.

IMG 0007

PGS.TS. Nguyễn Anh Thi, Giám đốc ITP phát biểu tại buổi lễ.

IMG 0840

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuyến, Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Liên lạc và PGS.TS. Nguyễn Anh Thi, Giám đốc ITP kí kết bản thỏa thuận hợp tác

IMG 0845

 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuyến, Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Liên lạc và PGS.TS. Nguyễn Anh Thi, Giám đốc ITP trao đổi biên bản thỏa thuận hợp tác.

Hợp tác này xuất phát từ nhu cầu của Trường Đại học Thông tin liên lạc trong việc chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc xây dựng Khu Công nghệ Thông tin tập trung của Bộ Quốc phòng tại Thành phố Nha Trang.

-N.A.T-