ITP đã đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015.
Điều này, đã chứng minh cho những nổ lực không ngừng nghỉ của tập thể ITP trong công tác quản lý khu phục vụ và phụng sự cho cộng đồng sinh viên, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp

64245245 2386780871342089 6760212699235221504 n