Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 10-08-2021

Vòng 3 của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021 mang tên “Khẳng định” sẽ diễn ra từ 10/07 – 10/08/2021.


- Như thông báo trước đây của BTC, chuyến bootcamp CiC 2021 dành cho Top 50 Bảng Sinh viên và Top 30 Bảng Phổ Thông tại Bình Thuận sẽ tổ chức vào 17-18/07/2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên BTC sẽ dời lại. Thay vào đó, thí sinh sẽ tham dự chương trình “Tập huấn kỹ năng bổ trợ”.

- Sau đó, các nhóm sẽ nộp bài thi và thuyết trình trước ban giám khảo để được chọn vào vòng 4.

- Cụ thể từng chương trình như sau:

 A. Chương trình tập huấn kỹ năng bổ trợ

1. Thời gian: Chủ nhật, 25/07/2021.

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Nội dung:

- Chia sẻ về con đường khởi nghiệp của doanh nhân;

- Market insights;

- Đưa sản phẩm/dịch vụ tiếp cận người dùng;

- Chia sẻ góc nhìn về màu sắc và thiết kế: “Đẹp - xấu, nấu nướng và tình yêu”;

- Cấu trúc và cách thức trình bày slides dự án;

- Công cụ bổ trợ hình thành sản phẩm mẫu – prototype.

B. Cách thức nộp bài:

- Sau chương trình tập huấn, các nhóm sẽ nộp:

+ 1 video về ý tưởng/sản phẩm;

+ 1 file mô hình kinh doanh và thông tin nhóm;

+ 1 slide thuyết trình.

- Hạn chót: 23h59’, 01/08/2021.

- Chi tiết vui lòng đọc trong file thể lệ vòng 3.

C. Pitching chọn TOP 20 Bảng Sinh viên & TOP 30 Bảng Phổ thông

- Ngày 07-08/8/2021: Ban giám khảo (BGK) sẽ nghe các nhóm thuyết trình để chọn vào vòng 4:

+ Bảng Tiếng Anh + Bảng Tiếng Việt: 10 dự án/bảng

+ Bảng Phổ thông: 30 dự án vẫn giữ nguyên tới vòng 4. Điểm số vòng 3 chiếm 30% số điểm vào vòng 5 (chung kết). 10 dự án có điểm cao nhất sẽ được chọn và tranh tài trong chung kết.

D. Giải "Dự án được yêu thích nhất CiC 2021" và "Điểm bình chọn cộng đồng"

Tại vòng 3, ngoài điểm của ban giám khảo, ban tổ chức thì các nhóm sẽ nhận được điểm từ chính những bạn bè, người quan tâm đến cuộc thi CiC 2021 trên Fanpage.

- BTC sẽ đăng video và phần mô tả ý tưởng của nhóm trên kênh Fanpage Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021.

- Các nhóm sẽ kêu gọi bạn bè (1) like Fanpage Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021 (bắt buộc), (2) tương tác bài đăng bằng cách like/bình luận/chia sẻ clip của nhóm.

- Đối với “Điểm bình chọn cộng đồng” ở vòng 3, BTC sẽ tính lượt tương tác từ ngày đăng video đến 12h, ngày 05/08/2021. Sau đó, các nhóm sẽ được xếp hạng theo từng bảng thi, và tính điểm theo thứ tự.

- Đối với giải phụ “Dự án được yêu thích nhất CiC 2021”, BTC sẽ tính lượt tương tác từ ngày đăng video đến trước chung kết. Giải thưởng sẽ được trao vào buổi chung kết.
 
v3 khangdinh1
 
The 3rd round of Creative idea Challenge – CiC contest titled “Affirmation” will take place from July 10th to August 10th, 2021.

- As previously announced by The Organizers Committee (O.C), the CiC 2021 Bootcamp in Binh Thuan will be held on July 17-18, 2021. However, due to the complexities of the epidemic situation, the Bootcamp will be rescheduled. Candidates will instead take part in the "Additional skills training" program.

- After that, the groups will next submit the test and give presentation to the Board of judges in order to be chosen for the 4th round.

- The details of each program are as the following:

A. The "Additional skills training" program:

1. Time: Sunday, July 25th, 2021.

2. Format: online

3. Content:

- Sharing about the entrepreneurial path of entrepreneurs;

- Market insights;

- Bringing products/services to users;

- Share your perspective on color and design: “Beautiful – ugly, cooking and love”;

- Structure and presentation of project;

- Auxiliary tool for prototyping – prototype.

B. Way to submit the files:

- After the training course, groups of candidates must submit:

+ 1 video clip regarding products/ideas;

+ 1 Business model file and group’s information;

+ 1 Powerpoint presentation

- Deadline: 11:59 PM, August 1st, 2021.

- Please read the details in the Regulation file for the 3rd Round.

C. Pitching choosing TOP 20 of Student Track & TOP 30 of Junior Track

- August 7th&8th, 2021: The Jury will listen to the presentations to determine which groups will advance to the 4th round:

+ English Track + Vietnamese Track: 10 projects/track

+ Junior Track: + General Board: 30 projects will stay the same till the fourth round. The third round score contributes for 30% of the points in the fifth round (final round). The top ten projects with the most votes will be chosen and compete in the Final Round.

D. "CiC 2021 Most Popular Project" Award and "Community Voting Score"

In the third round, the groups will earn points from friends and individuals who are interested in the CiC 2021 contest on the official Fanpage, in addition to the judges' and organizers' scores.

- The O.C will upload a video with the explanation on CiC's official Fanpage.

- Groups will encourage their friends to (1) LIKE CiC Startup Idea Contest 2021's Fanpage (mandatory), (2) interact with the post by liking/commenting/sharing the group's clip.

- The O.C will calculate the interactions from the date of publishing the video to 13:00 on August 5, 2021 for the "Community Voting Score" on clips of the groups in the 3rd round. The groups will then be ranked according to each contest track and scored in order.

- The O.C will calculate the interaction for the "CiC 2021 Most Popular Project" Award (also known as the community reward) from the date of publishing the film until the final. At the grand finale, prizes will be presented out.