Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Nhằm giảm thiểu những khó khăn, cũng như hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (SMEs) trong giai đoạn này, ITP tổ chức hội thảo "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ" nhằm thảo luận về những khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm và tìm ra các giải pháp hỗ trợ hữu hiệu nhất dành cho các doanh nghiệp SMEs.

backdrop viettin

Đây là một sự kiện giúp cho các doanh nghiệp SMEs tiếp cận trực tiếp các thông tin ưu đãi dành cho doanh nghiệp từ các tổ chức hỗ trợ. Ngoài ra, sự kiện còn tập hợp tất cả các thành phần của hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và là cơ hội giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp SMEs.

Thông tin chi tiết:

Hội thảo Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị tổ chức: ITP

Thời gian: 9:00 – 11:30

Ngày: 16/6/2016

Địa điểm: Phòng 210, Khu công nghệ phần mềm ĐHQG – HCM

Miễn phí tham dự.

Email đăng kí: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số ĐT: 090.992.1007