Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Microsoft learning cung cấp những sản phẩm, các công cụ hỗ trợ và những thông tin về đào tạo bao gồm các lớp học,các khóa học trực tuyến, hệ thống chứng chỉ, giáo trình … nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập của khách hàng và đối tác trên từng công nghệ Microsoft.
picturepeople1

Certification (Chứng chỉ)

Chứng chỉ Microsoft giúp chứng minh khả năng cũng như mức độ hiểu biết của từng các nhân đối với công nghệ Microsoft, đồng thời phản án được từng vai trò công việc và trách nhiệm cụ thể của cá nhân đó thông qua chứng chỉ mà họ đạt được.

capture1

capture2

 

Website : http://www.microsoft.com/vietnam/learning.