Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Thành lập vào tháng Bảy năm 2010, John von Neumann Institute (JVN) của Đại học Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh  (VNU-HCM) là một Trung tâm chuyên về Toán học ứng dụng, hệ thống khoa học, Khoa học kiến thức, và Khoa học thông tin. Các lý do cơ bản của JVN là để thúc đẩy nghiên cứu chất lượng cao và giáo dục sau đại học trong các lĩnh vực liên quan đến sự xuất sắc bằng cách phát triển sức mạnh tổng hợp từ các trường đại học nổi tiếng trên toàn thế giới và với tất cả các tổ chức khác của VNU-HCM.

bannerJVN

Website : http://www.jvn.edu.vn