Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) là tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Canada hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới công bằng và bền vững.

WUSC làm việc chặt chẽ với một mạng lưới rộng lớn gồm các cơ sở giáo dục (Cao đẳng, Đại học), các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và các tình nguyện viên nhằm cung cấp các cơ hội đào tạo, tạo công ăn việc làm và trao quyền cho hàng triệu phụ nữ và thanh niên cần hỗ trợ trên khắp thế giới.

20151009 105157

WUSC kết nối kinh nghiệm và kỹ năng của tình nguyện viên với nhu cầu và mục đích của các đối tác địa phương, từ đó thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Hiện tại, WUSC đã phát triển chương trình tại 13 quốc gia châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ. Và hiện tại, ITP và WUSC đã ký MOU hợp tác trên các lĩnh vực về thanh niên và khởi nghiệp đến việc giải quyết các vấn đề về chất lượng cũng như cung cầu trong thị trường ICT.