Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

VSN Academy là một hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ kết nối 4 bên người học, người dạy, trường học và doanh nghiệp (người tuyển dụng).

VSN cho phép người học tìm kiếm khoá học từ các giảng viên hoặc chuyên gia và kết nối với họ thông qua công cụ tương tác gọi video. Thông qua các khoá học được liên kết với trường đại học, người học sẽ được cấp một chứng chỉ có uy tín tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

VSN giúp doanh nghiệp có một hệ thống toàn diện để đào tạo trực tuyến các nhân viên của mình ngoài ra VSN Academy sẽ ráp nối các ứng viên phù hợp đến cho nhà tuyển dụng. Đây là một kênh tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, hiệu quả của doanh nghiệp.