Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Apoup là “Nền tảng kinh doanh online như một dịch vụ” (OBP-a-a-S: Online Business Platform-as-a-Service), được gọi là “Nền tảng chợ xã hội” (Social Marketpkace Platform) trong lĩnh vực thương mại điện tử, cung cấp giải pháp quảng cáo, bán hàng, kết nối và tuyển dụng dành cho người dùng online, gồm CÁ NHÂN và DOANH NGHIỆP.

Up

Những thành viên ban đầu của Apoup

Với kinh nghiệm khởi nghiệp và làm việc hơn 7 năm trong lĩnh vực mạng xã hội và thương mại điện tử, Apoup đưa ra mô hình mới “social marketplace” nhằm tối đa hoá lợi ích cho người tiêu thụ và cá nhân bán hàng online cũng như các doanh nghiệp thương mại điện tử!