Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Công ty TNHH Bản Viên cho ra đời phần mềm OHS - TRAINER MARKET. OHS - TRAINER MARKET cung cấp môi trường để giảng viên huấn luyện ATVSLĐ và các đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện giới thiệu về năng lực huấn luyện và các tổ chức có nhu cầu tổ chức huấn luyện có thể tìm kiếm được giảng viên và nhà cung cấp dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ có năng lực, pháp lý phù hợp với nhu cầu, chi phí theo kế hoạch của tổ chức. 

OHS - TRAINER MARKET được chạy trên nền tảng Internet do vậy khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến sau khi cung cấp các thông tin về nhu cầu và chọn được giảng viên, nhà cung cấp dịch vụ huấn luyện.

OHS - TRAINER MARKET cung cấp thông tin các tiện ích quản lý kế hoạch huấn luyện, đánh giá giảng viên... giúp người tìm kiếm có những thông tin trung thực, khách quan về giảng viên và nhà cung cấp dịch vụ.