Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Mẫu thông báo tuyển dụng

dow

Email nhận biểu mẫu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hãy liên hệ với ITP để cùng nhau kiến tạo tương lai!

Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08 372 444 04

Mobile: 0908 151 034

Website: http://itp-group.vn/vi/

Facebook: https://www.facebook.com/khucongnghephanmem/