Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

ITP sẽ hỗ trợ Startup, doanh nghiệp đang thuê văn phòng tại ITP về vấn đề tuyển dụng nhân sự. ITP cam kết hỗ trợ trên tất cả các kênh trong vòng kết nối của ITP và các kênh mạng xã hội do ITP quản trị.

ư

Thời gian xem xét kể từ ngày nhận email đăng ký hỗ trợ là 01 ngày.