Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

ITP cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ khác, thông qua việc chia sẻ công nghệ để giải quyết bài toán kinh doanh của đối tác, khách hàng.

Gói ITP Công Nghệ hỗ trợ Startup bao gồm:

itpoffice

Ngoài ra, các công ty Startup cũng được ưu đãi giá thuê hạ tầng và thiết bị của ITP.

Hoàn toàn miễn phí sử dụng các dịch vụ này cho các hoạt động và sự kiện phục vụ cộng đồng Startup.