Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

BTIC - Becamex Technology & Innovation Center, Trung tâm Phát triển, Đổi mới và Công nghệ Becamex. Với mục tiêu là đầu tư vào con người, BTIC hoạt động với sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp của tập đoàn Becamex IDC cùng đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới.

Mục đích :

- Hỗ trợ cho các công ty mới thành lập trong lĩnh vực công nghệ về cơ sở hạ tầng, tài chính và tư vấn phát triển.

- Hỗ trợ các startups về bản quyền sở hữu trí tuệ.

- Phát triển các chương trình huấn luyện, tạo động lực phát huy năng lực của các tài năng.

- Hợp tác và kết nối với các tổ chức uy tín trong và ngoài nước để phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đầu tư vào Khoa học - Sự đổi mới - Công nghệ.

Website : http://www.becamextic.com

DSC 0830

 

Giám đốc ITP và BTIC