Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

QUY TRÌNH
CHÀO ĐÓN STARTUP

QUY TRÌNH CHÀO ĐÓN STARTUP

KẾT NỐI

Startup liên lạc với ITP qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp.

ITP chủ động liên lạc với những Startup có hướng phát triển phù hợp với tiêu chí của ITP.

Kết nối trực tiếp

 • Tham gia các sự kiện kết nối được tổ chức tại ITP.
 • Gặp gỡ tại các sự kiện mà ITP tham gia.
 • Tham quan trực tiếp tại ITP.

Kết nối gián tiếp

 • Thông qua người giới thiệu.
 • Thông qua môi trường internet: trang web, mạng xã hội v.v…

TIẾP CẬN

Startup và ITP kết nối bằng các tiêu chí và sự trao đổi giữa hai bên.

Download biểu mẫu

Email nhận biểu mẫu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Startup

 • Trình bày sản phẩm/ dự án.
 • Tóm tắt thị trường mục tiêu.
 • Đưa ra kế hoạch chi tiết 1 năm khi hoạt động tại ITP.
 • Thể hiện được niềm đam mê khởi nghiệp.

ITP

 • Đánh giá tổng quan Startup.
 • Nhận định về kế hoạch sử dụng “Gói hỗ trợ ITP”.
 • Đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.

KÝ HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ

kyhopdonghotrohinh

ITP Văn phòng

 • Miễn phí chỗ ngồi làm việc.
 • Miễn phí cơ sở vật chất trong hoạt động phục vụ cộng đồng khởi nghiệp.

ITP Công nghệ

 • Miễn phí 1 năm Web hosting.
 • Miễn phí 6 tháng thuê máy chủ VPS.
 • Hỗ trợ tư vấn thiết kế website.

ITP Kết nối

 • Kết nối với doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu, mạng lưới sinh viên trường Đại học.
 • Hỗ trợ cộng sinh với các công ty Startup khác.