Thời gian: 01-10-2020

Lễ khai giảng "Lớp đào tạo chuyển đổi số và ký kết bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số tại Quận 9"

Thực hiện Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu cơ bản của chương trình đến năm 2030 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 9 phối hợp Khu công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) và Viện nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT) tổ chức lớp đào tạo chuyển đổi số với mục tiêu đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

Trong lễ khai giảng, lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Quận 9, ITP và IBT cũng được diễn ra.

Thời gian: 8h00, ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Uỷ ban nhân dân Quận 9, TPHCM.

chuyen doi so Quan 9 04