Thời gian: 29-08-2020

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐHQG-HCM) và Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP.HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo".
- Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 8 năm 2020 (thứ Bảy)
- Địa điểm: Phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật và trực tuyến qua Zoom meetings hoặc Google meetings.

hoithaokhoahoc uel

Đăng ký tham dự: https://bit.ly/2CWqLmA

Vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 26/08/2020.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thư ký hội thảo:
Ông Nguyễn Thái Thành, Điện thoại: 0762 399 979
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.