Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Hi Vietnam Startup Enthusiast, have you apply to become the first winner of NTT Com Startup Challenge 2018 #Vietnam?
Get the chance to win total USD 10.000, Trip to Japan, and free use of ICT Service from NTT Communications. Click the link in our bio to see the details!

0902V
#NTTComstartupchallenge2018

#NTTCommunications

#Startup

#startups

#startuplife

#startupcompetition

#NTTComstartupchallenge2018VN

#vietnamstartup
------------------------------------------------
Xin chào cộng đồng Startup Việt, bạn đã đăng kí NTTCom Startup Challenge 2018 #Vietnam chưa? Hãy giành lấy cơ hội nhận giải thưởng 10.000USD tiền mặt, chuyến thăm Nhật Bản, cộng tác với tập đoàn NTT và sử dụng miễn phí cơ sở hạ tầng viễn thông từ tập đoàn NTT Communications. Ghé thăm website của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!

#NTTComstartupchallenge2018

#NTTCommunications

#Startup

#startups

#startuplife

#startupcompetition

#NTTComstartupchallenge2018VN

#vietnamstartup