Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 17-12-2018

dào tạo cán bộ khởi nghiệp

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 1665), Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) dự kiến tổ chức khoá bồi dưỡng kiến thức dành cho "cán bộ, giảng viên" được giao nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên khoá đào tạo: Khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

- Thời gian dự kiến: Các ngày 17-19/12/2018

- Địa điểm: Phòng 111, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP)

- Học phí: 5.000.000 đồng/người. Trong đó:

- Học phí học viên phải nộp: 2.500.000 đồng/người

- Đề án 844 hỗ trợ học phí còn lại và các chương trình hỗ trợ khác.

Xin vui lòng thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho:

- Số tài khoản: 102010000183877

- Đơn vị thụ hưởng: Khu Công nghệ Phần mềm Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngân hàng: Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/FMYEW7qsBDfUIAy13

Xin vui lòng liên hệ Ông Lê Nhật Quang, Trưởng phòng Kinh doanh ITP,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Điện thoại di động: 0908151034 để được hướng dẫn chi tiết.