Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 03-03-2020

Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy môi trường kinh doanh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh" (Hội thảo) do Ủy ban nhân dân TPHCM chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thực hiện.

Hội thảo nhằm thông qua việc thúc đẩy môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo để hỗ trợ hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Đồng thời tập trung tìm kiếm giải pháp từ các chuyên gia quốc tế, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp sáng tạo.

Thông tin Hội thảo:
- Thời gian: 8h30-15h30, thứ ba, 03/03/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM