Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thời gian: 26-06-2021

Chương trình tập huấn “Định hướng tư duy khởi nghiệp” dành cho các bạn học sinh đăng ký Bảng phổ thông của CiC 2021 - CiC Junior được tổ chức vào 2 ngày 26-27/06/2021.

 

tap huan vong 2 cic 2021

Chương trình tập huấn “Định hướng tư duy khởi nghiệp” dành cho các bạn học sinh đăng ký Bảng phổ thông của CiC 2021

 

1. Mục đích chương trình

- Truyền ngọn lửa nhiệt huyết về tinh thần khởi nghiệp đến các bạn thí sinh.

- Thiết lập cho các bạn học sinh tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cung cấp công cụ, phương pháp để tạo lập mô hình kinh doanh.

2. Nội dung chương trình

- Các bạn thí sinh có cơ hội cập nhật và tìm hiểu về câu chuyện và trải nghiệm thực tế về hành trình khởi nghiệp;

- Tìm hiểu về phương pháp sáng tạo giải quyết vấn đề: Tư duy thiết kế; Các bước cơ bản trong tư duy thiết kế; Các kỹ thuật áp dụng để thực hiện hiệu quả tư duy thiết kế;

- Tìm hiểu tổng quan về mô hình kinh doanh và công cụ Lean Canvas;

- Ứng dụng kỹ năng số và hợp tác nhóm.

- Trong quá trình học tập trực tuyến, bên cạnh việc học lý thuyết và thực hành, các bạn học sinh sẽ được tham gia trò chơi tương tác để tạo không khí vui tươi cho lớp học, đồng thời gắn kết các thí sinh.

3. Đối tượng tham gia

Dành cho các bạn học sinh đã đăng ký tham dự Bảng Phổ thông Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp CiC 2021 – CiC Junior.