Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

ITP thông qua chương trình iStartX sẽ tổ chức chương trình iStartX BootCamp cho các nhóm của khóa 2 liên tục từ ngày 14 đến ngày 18/12.
Các buổi học bao gồm cả lý thuyết và thực hành giúp các nhóm có thêm kiến thức để xây dựng mô hình mô hình lean canvas của dự án các nhóm, những bài học về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tạo dựng một sản phẩm tốt... Đặc biệt các học viên tham gia sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia tư vấn của quỹ IPP (Phần Lan).

backdrop1

Nội dung chương trình từ ngày 14-18/12/2015

Date

Time

Topics/ Activities

Main coach

Supporting coach

14-Dec

8:30 - 9:00

Team presentation

   

9:00 - 10:20

Introdution to lean startup

Phan Dinh Tuan Anh

Nguyen Giao Hoa

10:20 - 10:30

Break

   

10:30 - 12:00

Job-to-be-done

Phan Dinh Tuan Anh

Nguyen Giao Hoa

12:00 - 13:30

Lunch

   

13:30 - 14:50

Business Model Canvas - Theory

Nguyen Giao Hoa

Phan Dinh Tuan Anh

14:50 - 15:00

Break

   

15:00 - 16:30

Business Model Canvas - Practice

Nguyen Giao Hoa

Phan Dinh Tuan Anh

15-Dec

8:30 - 10:20

Customer Segment and Personal - Theory

Nguyen Ngoc Dung

Truong Thanh Hung

10:20 - 10:30

Break

   

10:30 - 12:00

Customer Segment and Personal - Practice

Nguyen Ngoc Dung

Truong Thanh Hung

12:00 - 13:30

Lunch

   

13:30 - 14:50

Value Proposition Design - Theory

Truong Thanh Hung

Nguyen Ngoc Dung

14:50 - 15:00

Break

   

15:00 - 16:30

Value Proposition Design - Practice

Truong Thanh Hung

Nguyen Ngoc Dung

16-Dec

8:30 - 10:20

Experiment Design and the real book

Nguyen Ngoc Dung

Tran Vu Binh

10:20 - 10:30

Break

   

10:30 - 12:00

Customer Discovery Interviews

Tran Vu Binh

Nguyen Ngoc Dung

12:00 - 13:30

Lunch

   

13:30 - 14:50

Comprehensive Testing and Fieldwork

Tran Vu Binh

Nguyen Ngoc Dung

14:50 - 15:00

Break

   

15:00 - 16:30

Peer-to-peer Coaching

Nguyen Ngoc Dung

Tran Vu Binh

17-Dec

8:30 - 10:20

Generative Product Research Overview

Nguyen Ngoc Dung

Tran Vu Binh

10:20 - 10:30

Break

   

10:30 - 12:00

Competitor Usability Testing

Tran Vu Binh

Nguyen Ngoc Dung

12:00 - 13:30

Lunch

   

13:30 - 14:50

Rapid Prototyping

Tran Vu Binh

Nguyen Ngoc Dung

14:50 - 15:00

Break

   

15:00 - 16:30

Complex Customer Personas and Buyer Types

Phan Dinh Tuan Anh

Nguyen Ngoc Dung

18-Dec

8:30 - 10:20

Legal

Dinh Thi Quynh Nhu

Phan Dinh Tuan Anh

10:20 - 10:30

Break

   

10:30 - 12:00

Finance

Phan Dinh Tuan Anh

Nguyen Ngoc Dung

12:00 - 13:30

Lunch

   

13:30 - 14:50

Pitching

Phan Dinh Tuan Anh

Nguyen Ngoc Dung

14:50 - 15:00

Break

   

15:00 - 16:30

Workplan and SMART Goals

Nguyen Ngoc Dung

Phan Dinh Tuan Anh

Bùi Lan