Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

cover chính

CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP – CREATIVE IDEA CONTEST (CiC) 2016

CiC là cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho các nhóm sinh viên/ cựu sinh

viên trong và ngoài khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giải

thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Đến với CiC 2016, các nhóm dự thi sẽ có cơ hội:

* Tham gia khóa học iStartX mùa 5 - Chương trình “Ươm mầm khởi nghiệp” của ITP.

* Giao lưu với cộng đồng học viên iStartX thành công từ những khóa trước, các mentors,

nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan.

* Phát triển dự án của mình thành mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

THỜI GIAN DIỄN RA CiC: 28/10/2016 – 27/11/2016

---> Đăng ký theo link: http://bit.ly/DangKyCiC và làm theo hướng dẫn.

---> Hạn nộp hồ sơ tới hết ngày 14/11/2016