Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Tựa đề: Không đến một
Tác giả: Peter Thiel và Blake Masters
Giá sách: 110
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Nhà phát hành: Nhà Xuất Bản Trẻ
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 2016
Loại bìa: Bìa mềm