Tựa đề: Khởi nghiệp cuối tuần
Tác giả: Marc Nager, Clint Nelsen , Franck Nouyrigat
Giá sách: 99
Nhà xuất bản: NXB Công Thương
Nhà phát hành: Alpha Books
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 2018
Loại bìa: Bìa mềm