Tựa đề: Thiền đốn ngộ
Tác giả: Cư sĩ Nguyên Giác
Giá sách: 99
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức
Nhà phát hành: Công ty cổ phần sách Alpha
Nhà phát hành: Công ty cổ phần sách Alpha
Kích thước: 13x20.5cm
Ngày xuất bản: 2014
Loại bìa: bìa mềm

 

Tác phẩm “Thiền Đốn Ngộ” của cư sĩ Nguyên Giác nói về Thiền. Thiền là sống, là sự sáng tạo, luôn luôn mới mẻ tinh khôi, không nằm trong một khuôn khổ chết hay một ước lệ nào. Vào Thiền, phải dám buông lại những kiến thức vay mượn từ bên ngoài để phát khởi trí vô sư, trí tự nhiên nơi mỗi người. Đây là con đường thể nghiệm chân lý trực tiếp nơi mình, không qua trung gian ý thức suy luận, và đây cũng chính là cội nguồn của đạo Phật.
Có nhiều cách để phân loại Thiền. Trong sách này, Thiền của nhà Phật được chia thành hai pháp chính, đó là: Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền do Phật giảng dạy trong các kinh. Tổ Sư Thiền do Phật dạy riêng ngoài kinh điển, không qua văn tự ngôn ngữ, dĩ tâm truyền tâm, được trao truyền từ chư Tổ.
Cuốn sách là những bài học làm người vô giá mà bất cứ ai cũng nên tìm hiểu và suy ngẫm.