Việt Nam đang tiến đến xây dựng Hệ sinh thái giáo dục Trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu cung cấp đủ nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số của đất nước trong thời đại mới.

Xem tiếp...

Nhiều cán bộ quản lý GD nhận định, chuyển đổi số (CĐS) trong GD là việc rất cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đây được xem là giải pháp ứng dụng công nghệ vào GD-ĐT, đáp ứng nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi và công tác quản lý.

Xem tiếp...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tiếp...

Sau 24h ăn ngủ cùng code và kết thúc buổi Pitching ngày 25/10/2020 thành công, các thí sinh của AI App Hackathon 2020 đều có những trải nghiệm đáng nhớ. Các bạn sinh viên đều lần đầu tham gia hackathon, nhưng ý tưởng và sự thể hiện của các bạn khiến BGK rất bất ngờ và ấn tượng.

Xem tiếp...

Chương trình nhằm xúc tiến đầu tư ngành CNTT, kết nối và giúp các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCX có cơ hội tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ nhằm cải tiến hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển theo hình mẫu KCN/KCX thông minh.

Xem tiếp...