Sự kiện lần này như một cột mốc quan trọng đánh giá sự thiết lập của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa IEC và DNES.

Xem tiếp...

Ngày 22/1/2021, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) và Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư ĐHQG-HCM (IPSC) thực hiện ký kết hợp tác nhằm xây dựng các chương trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực cho IPSC, đặc biệt là trong công tác quản lý.

Xem tiếp...

Ngày 27/01/2021, Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC) thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) đã tiến hành ký kết hợp tác với Trường Đại học Gia Định (GDU).

Xem tiếp...

Về đổi mới sáng tạo, thông qua Khu Công nghệ Phần mềm, ĐHQG-HCM đã, đang và sẽ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ở đây.

Xem tiếp...

Sáng ngày 26/01/2021, Đội công tác Xã hội Khoa Y thuộc Khoa Y Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 10 với tên gọi “Warm Blood” tại Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ITP).

Xem tiếp...