Để hoàn thiện dịch vụ Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông (CNTT-TT) phục vụ doanh nghiệp. Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Khu Công Nghệ Phầ Mềm ( KCNPM) và Viettel IDC hợp tác phát triển và cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu bao gồm : cho thuê chỗ đặt máy chủ, cho thuê máy chủ, máy chủ ảo (VPS), băng thông Internet, đường truyền và các dịch vụ giá trị giá tăng khác trên cơ sở khai thác Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn TIER III+ của Viettel IDC tại Bình Dương.

       Hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng của KCNPM trong việc thực hiện cam kết cung cấp các dịch vụ CNTT-TT chất lượng cho các doanh nghiệp hoạt động cho KCNPM.

thue-cho-dat-server-colocation

Cho thuê chỗ đặt máy chủ

- Như Ngọc -