Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Ngày 19.02.2020, Đại học Quốc gia TP.HCM làm việc với Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) với các nội dung:

- Các kế hoạch chiến lược từ 2020-2024.

- Kế hoạch phát triển Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC).

Các định hướng, kế hoạch trong thời gian tới sẽ giúp Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM và ITP ngày một phát triển và đi theo đúng hướng, đồng bộ với các kế hoạch chung của Đại học Quốc gia TPHCM.

86738649 2888473997839438 6100451146420191232 o

87176256 2888474677839370 18589756623421440 o

Tới tham dự cuộc họp có sự tham dự của:

- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM.

- Các trưởng, phó ban của ĐHQG-HCM.

- TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ITP.

- Trưởng các phòng ban, đơn vị chức năng của ITP.