Hội thảo "Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ"
Hosted by:
- Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- TT Sở hữu trí tuệ và chuyển giao CN - ĐHQG HCM - IPTC
- Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

SV tham dự ONLINE tại: facebook.com/iptc.vn

Nhằm trang bị cho tất cả SV những kiến thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ, kiến thức khởi nghiệp, những bài học thất bại - thành công từ những startup đi trước
Chương trình cụ thể vào thứ 6 - Ngày 21/08/2020 trên FB:
Chuyên đề 1: "Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với startup" - Ông Trần Giang Khuê - Phó Trưởng phụ trách Văn phòng Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP. HCM

Chuyên đề 2: "Tư duy phản biện trong khởi nghiệp" - ThS. Truyền thông Phạm Công Nhật - Phóng viên báo Tuổi Trẻ chuyên mảng khởi nghiệp, nhân sự, lối sống giới trẻ và du học sinh.

Chuyên đề 3: "Kinh nghiệm khởi sự doanh nghiệp - những bài học từ thực tiễn" - Ông Phạm Văn Quân - CEO & Founder Công ty Công nghệ 4TE.

Chuyên đề 4: "Kỹ năng khởi nghiệp cho nhóm dự án sinh viên" - Ông Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM.

21.08