Sáng ngày 20/07/2020, trong chương trình ký hợp tác chiến lược với các đối tác của Houze Group, đại diện ITP ông Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc đã tham gia chương trình và ký hơp tác về việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số cho ITP.
Các hoạt động chuyển đổi số bao gồm việc hợp tác hỗ trợ chuyển đối số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và số hóa hệ thống quản lý và phát triển các ứng dụng dịch vụ CNTT.
------------
Houze Group mong muốn “chuyển đổi số” cho thị trường bất động sản, tham vọng vươn tầm Châu Á với những giải pháp công nghệ hiệu quả, ứng dụng sâu rộng vào đời sống thực tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết hợp tác:

2071

2073

2072