Sáng ngày 29/08/2020, Đại diện Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP), TS. Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc ITP và Đại diện Trường Đại học An Giang ĐHQG-HCM, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng nhà Trường, tham gia ký hợp tác giữa hai đơn vị trong các hoạt động:

- Triển khai đề án hệ thống thông tin VNUHCM cấu phần tại AGU.

- Triển khai hệ thống học, họp, quản lý lớp học trực tuyến.

- Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AGU, kết nối vào hệ sinh thái đang có của VNU-HCM.

- Hợp tác với AGU chuyển giao công nghệ cho tỉnh, tập trung chính vào nông nghiệp, du lịch và giáo dục.

- Thực hiện các sáng kiến phòng chống biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.


Tham dự buổi lễ có PSG.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG-HCM và Lãnh đạo của các Ban và đơn vị chứng kiến trong buổi lễ.

2020.09.08 Ký kết ĐHAG

2020.09.08 Ký kết ĐHAG1

 

2020.09.08 Ký kết ĐHAG2