Sáng ngày 29/8 Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM (UEL) tổ chức buổi Hội thảo Khoa học với chủ đề "Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng Khởi nghiệp sáng tạo"

Buổi hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng VNU-Meet tại 3 điểm cầu bao gồm điểm cầu UEL, điểm cầu IEC và điểm cầu SIHUB. Tại điểm cầu IEC được tổ chức tại phòng I111 của Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM với sự tham gia:

- Ông Lê Nhật Quang (Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM)
- Ông Nguyễn Đăng An (Founder & CEO Shub)
- Ông Ngô Huỳnh Ngọc Khánh (Founder & CEO Inut Platform)

Buổi hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhằm tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý về:
+ Cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên thế giới đang hiện hành;
+ Hiệu quả của các chính tách đang tận dụng ở Việt Nam;
+ Thách thức và cơ hội đổi mới kinh tế đất nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo;

Đồng thời tạo ra không gian lưu, chia sẻ về các quan điểm, ý kiến liên quan đến chính sách chung và đề xuất, hoàn thiện cơ chế đặc thù thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp cho địa phương.

Cùng xem lại một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

 2020.09.08 Hội thảo1

 2020.09.08 Hội thảo2