Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404
Thực hiện Chỉ thị 18 về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố".
 
Theo đó, ITP là cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn TP. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của UBND TP, đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp ITP là nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu, cơ sở giáo dục và startups thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
 
ITP triển khai phương thức làm việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; phải tạo mã QR-Code điểm khai báo y tế để quản lý thông tin người ra vào ITP.
 
ITP THICH NGHI 1
ITP thích ứng trạng thái “Bình thường mới”
 
ITP THICH NGHI 2

 ITP triển khai phương thức làm việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

 

ITP THICH NGHI 3

ITP triển khai phương thức làm việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19