Sáng ngày 06/01/2021, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động.
Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày:
Báo cáo tổng kết hoạt động Khu Công nghệ Phần mềm năm 2020, trong đó gồm có: Báo cáo tài chính công khai; Nhiệm vụ trọng tâm; Chỉ tiêu phấn đấu của Khu Công nghệ Phần mềm năm 2021.
 
Trong Hội nghị cũng diễn ra các hoạt động:
- Tổng kết hoạt động của Ban Thanh Tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2019-2021, chương trình hoạt động năm 2020.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020; thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu tài chính triển khai thực hiện trong năm 2021.
- Ngoài ra, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu và ra mắt Ban Thanh Tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2021-2023.
Hội nghị kêu gọi toàn thể CBVC – NLĐ Khu Công nghệ Phần mềm đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch hoạt động năm 2021 mà hội nghị đề ra.
 
8
Toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động ITP tham dự hội nghị
9
TS Trương Minh Huy Vũ báo cáo tổng kết hoạt động Khu Công nghệ Phần mềm năm 2020
10
TS Trương Minh Huy Vũ tuyên dương Công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc 
Hội nghị có sự tham dự của:
- PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM;
- PGS.TS Huỳnh Thành Công, Phó Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM;
- ThS. Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Phó Trưởng ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM;
- ThS. Nguyễn Quang Bảo Phúc, Giám Đốc Ban Quản lý dự án quốc tế, Phó Trưởng ban Kế hoạch tài chính ĐHQG-HCM;
- TS. Trịnh Ngọc Minh, Nguyên Phó Giám đốc ITP;
- PGS.TS Lê Văn Trung, Nguyên Phó Giám đốc ITP, Giám đốc Geoc;
- TS Trương Minh Huy Vũ - Giám đốc ITP;
- ThS Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc ITP; Giám đốc IEC;
Và toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động ITP.