Tiêu đề chuyên mục Trò chuyện cuối tuần của báo Đồng Nai về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Ông Lê Nhật Quang, PGĐ ITP, GĐ TT Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM.

 
Khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được Chính phủ, các địa phương thúc đẩy phát triển trong những năm vừa qua. Trong đó các trường đại học có vai trò, vị trí quan trọng trong hỗ trợ hình thành cộng đồng doanh nghiệp, góp sức cùng chính phủ thực hiện được mục tiêu có từ 1.3-1.5 triệu DN vào năm 2025. Tuy nhiên đại học mới chỉ là bước đầu, khởi sự nhận thức của sinh viên, tiền đề để các "doanh nhân tương lai" làm quen với khởi nghiệp. 
 
- Vai trò của nhà trường là tạo ra những doanh nhân tiềm năng, tầng lớp này đủ tri thức để khởi nghiệp. Nếu có được nguồn nhân lực này sẽ giúp nền kinh tế gặt hái được thành công trong tương lai...
- Tùy theo mức độ, các trường đại học đã có những hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên. Nhiều trường đã từng bước mở rộng, xây dựng môi trường cho sinh viên có thể trải nghiệm việc khởi nghiệp.
- Từ đó, một số dự án khởi nghiệp của sinh viên bắt đầu mang hàm lượng tri thức, hàm lượng công nghệ cao hơn, mô hình kinh doanh sát hơn với thị trường....
- Chúng ta cũng bước đầu hình thành thế hệ doanh nhân có thể tạo ra những giá trị mới, dựa trên nền tảng KHCN, tri thức và mô hình kinh doanh mới...
4
Chuyên mục Trò chuyện cuối tuần của báo Đồng Nai