"Đến năm 2030, ĐHQG-HCM sẽ là khu đô thị đại học xanh, thông minh và thân thiện". PGS.TS Vũ Hải Quân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, cho biết đây là một trong những mục tiêu cụ thể phát triển ĐHQG-HCM được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Khi được hỏi: "Là một trong 3 hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM, theo ông, ĐHQG-HCM sẽ đóng góp những gì để phát triển khu đô thị này?"

Ông trả lời:

- Tôi cho rằng trước hết là đóng góp về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới ĐHQG-HCM sẽ bám sát các chương trình đột phá của thành phố, các giải pháp của thành phố được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ của thành phố, như CTĐT nguồn nhân lực quốc tế, phát triển đào tạo về các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị.

Trụ cột thứ hai về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năng lực nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM phát triển không ngừng trong thời gian qua, cụ thể như xuất bản một lượng lớn các công trình nghiên cứu khoa học, đăng ký bằng phát minh sáng chế ở nước ngoài, có một số sản phẩm ứng dụng đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Về đổi mới sáng tạo, thông qua Khu Công nghệ phần mềm, ĐHQG-HCM đã, đang và sẽ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ở đây. Khu Công nghệ phần mềm sẽ là đầu mối để các thầy cô và sinh viên trong hệ thống ươm tạo các sản phẩm của mình. Mặt khác ĐHQG-HCM sẽ kết nối Khu Công nghệ phần mềm với Khu Công nghệ cao của thành phố để phát triển, mở rộng, ứng dụng sản phẩm.

 

ITP nhin tren cao

Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: TL (ĐHQG-HCM)

Trụ cột thứ ba về hạ tầng thông tin. Liên quan hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, ĐHQG-HCM tham gia theo nhiều cách. Ví dụ, ĐHQG-HCM cùng thành phố xây dựng các chính sách để phát triển hạ tầng thông tin, tham gia phát triển sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.

Trụ cột thứ tư liên quan thể chế chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển. Ví dụ, Trường ĐH KHXH&NV với các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch hay các sản phẩm về nông thôn mới. Trường ĐH Kinh tế - Luật hình thành các nhóm nghiên cứu liên quan tài chính, ngân hàng...

Như vậy, với bốn trụ cột của nền kinh tế tri thức đó, ĐHQG-HCM đang chủ động tích cực tham gia quá trình hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông này.

Trích Bản tin ĐQHG-HCM

Xem thêm bài viết tại đây.